International exchange of information about media services for higher education. Please write your entries in english, when possible.

Podcast Site fra DTU

Det centrale sted hvor DTU publicerer sine undervisnings videoer er at finde på: http://podcast.llab.dtu.dk

Siden er primært tænkt som et repository for vores materiale, og ikke tænkt som en videoportal. De fleste kanaler er offentlige, men der findes også "hidden" kanaler.

Video produktionen på DTU er groft sagt delt op i internt brug og eksternt brug. Kommunikationsafdelingen laver videoer der repræsenterer DTU udadtil. Disse er oftest at finde på vores YouTube kanal https://www.youtube.com/user/DTUbroadcast
LearningLab laver undervisningsvideoer primært til internt brug.

Sign In or Register to comment.